Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

NANDUR ISLAM ING TANAH JOWO TEKO QUR’AN - Artikel Bahasa Jawa

NANDUR ISLAM ING TANAH JOWO TEKO QUR’AN

Piwulange Poro Wali biyen, nyebut Allah ben gak kethoro disebut GUSTI PENGERAN, Rosulullah disebut KANJENG NABI, Sholat ben gak kethok dijenengke SEMBAHYANG, Musholla jenengke LANGGAR, Syeikh utowo Ustadz jenengke KYAI,
Tilmidzun Muridun jenengke SANTRI, Kalimat Syahadat jenengke KALIMOSODO, Syahadatain jenengke SEKATEN. Nuturi masyarakat gak nggowo Arab nanging nganggo coro isyaroh pokok kenek ditompo..

Pingin dadi wong apik, cukup dituturi: "..Hei, ojo lali jempol yo.." ngono thok. Jempol iki apik, gak sampurno yen gak ono jenthik. JENTHIK iku maknane ojo othak athik barange liyan, ojo nyolongan. Dadi wali biyen gak perlu dalili: "..As sariqu was sariqotu faqtho’u aidiyahuma.." utowo dihaditsi "...Lau Anna Fathimata – Binti - saroqot laqotho’tu yadaha...". Terus JARI MANIS ojo manis-manis wajah, dadi PENUNGGUL dadio wong unggul nanging ojo sombong², dadi PENUDUH dadio iso nuduhke wong sing apik-apik njur sliramu biso dadi JEMPOL...

GHOFURO,,, sing maknane pengapuro ditandur nang ngarep masjid jenengke GAPURO cik gak ketoro, maknane sopo sing mlebu masjid bakal oleh pangapurone Gusti Pengeran. Njur kenopo poro Wali kok wani mulangi coro mengkono iku kok gak khawatir nek podo salah tompo.!? Sebab kurikulume poro wali nang Qur’ane pancen "Ala inna auliya Allahi la khaufun wala hum yakhzanun", tegese poro wali-waline Allah iki gak duwe roso wedi utowo kuwatir babar blas.

Bedo karo kurikulume poro Ulama’ "Innama yakhsyallaha min 'ibadihil 'ulama'" tegese poro Ulama' iku duwe roso wedi nang Gusti Pengerane…. Mulo yen Ono pengantin teko ken menehi CENGKIR, GEDHANG, TEBU tegese aku dadi moro tuwo wis KENCENG PIKIRku, awakmu wis tak GEGED-GEGED tak GADHANG-GADHANG, aku wis MANTEB ben ndang MLEBU..

Yen ono wong gawe omah kon menehi Gedhang sak tundun nang duwur sebab nek tukange lesu ben gak munggah mudun golek panganan... hahahahahaha... Kabeh ditandur kaleh poro Wali. Mulo bar ditandhur njur thukul. Gandheng tanduran iki ono nang Jowo sawahe wong Hindhu Budho, mulo hasile yo koyo sing awake dewe weruh, kabeh² diarani ILMU KEJAWEN utowo KLENIK. Padahal yen dibukaki siji seko siji nang jerone iki kabeh isine piwulang kanggo masyarakat sing ora kenal agomo lan ora lali, mulo njur digawe adat nang tanah Jowo..

Mulo njur tanduran Agomo sing dibungkus coro Jowo iki akhire di CEK utowo ditiliki karo poro Wali nganggo tembang LIR ILIR TANDURE WUS SUMILIR TAK IJO ROYO-ROYO TAK SENGGUH PENGANTIN ANYAR BOCAH ANGON-BOCAH ANGON PENEKNO BLIMBING KUWI lan sak teruse tegese wis podho nglilir po durung. Yen wis nglilir tenan yo ayo MENEK BLIMBING sing blingire ono limo tegese ayo sembahyang sedino sewengi ping 5.

Bareng wis mulai tukul njur mulai digawekke pager. Pager GRESIK jenenge GIRI, pager tengah jenenge DEMAK, Pager kulon jenenge CIREBON. Iki jenenge pager utowo coro Qur’ane jenenge KHOLIFAH. Kabeh iki ditandur lan dipageri dening poro Wali. Karo poro Wali njur nyebar sak Indonesia… Nanging salahe wong saiki ora MELU NANDUR kok GAWE PAGER mulo dadi perkoro... Mulo akhire tinggalane poro wali iki diarani WILAYAH seng artine tinggalane poro wali, awake dewe peneruse poro Wali, kabeh sak Indonesia iki hasil jerih payahe wali kang diwarisno dening poro santri... Mulo kenopo NKRI harga mati.!? sebab NKRI iki tinggalane poro wali. Mulo awake dewe ora mungkin KHIYANAT karo bongso..

Mulo biyen LONDO iki mumet ngadepi poro santri. Mergo wong londo duwe keyaqinan bahwa santri Indonesia ora mungkin melepaskan NUSANTARA. Santri Indonesia iki coro Londo cirine 3. Siji pecine miring sarunge nglinthing. nomer 2 mambu rokok, nomer 3 tangane gudigen. Hahahahaha... tapi ngertiyo yen SANTRI inilah pelindung Indonesia dari awal.

Seluruh pemberontakan dalam melawan penjajah iki akehe poro santri. DIPONEGORO santrine Mbah Abdul Hamid Kajoran, SULTAN AGUNG iku yo santrine Sunan Geseng, COKRO AMINOTO santrine mbah Hasyim Asy’ari, RA KARTINI santrine mbah Sholih Darat Semarang. Mergo seluruh pemberontak iki santri seko Indonesia mulo wong LONDO gawe ukoro bahwa seluruh santri yen wis HAJI kon nemplekke jeneng HAJI nang ngarep supoyo gampang kontrolane ing Tahun 1923... Nanging suwe² Londo sansoyo ora faham karo santri iki.

Mergo soyo suwe soyo aneh. Nanging jebul suwe² santri Indonesia iki ngerti² nggegerke DUNYO. Satu²nya manusia yang berani demonstrasi ten Makkah kolo iku hiyo santri Indonesia waktu Makam Rosulullah SAW ajeng dibongkar karo RAJA ABDUL AZIZ BIN ABDURROHMAN AS-SA’UD tahun 1924-1925 hinggo akhire Raja Sa’ud ora sido bongkar Makame Kanjeng Nabi mergo berbagai pertimbangan. Ing antarane mergo wong sak Arab ngerti yen para santri iki sing dipimpin MBAH WAHAB HASBULLAH soko utusane Ulama’ kondang INDONESIA sing jenenge Mbah Hasyim Asy’ari, Satu²nya Ulama’ Indonesia yang bergelar HADHROTUS SYAIKH. Gelar sing ra iso diremehno.. Mergo syarat oleh gelar HADHROTUS SYAIKH iku kudu apal KUTUBUS-SITTAH sak RIJALUL HADITSe...

Ulama’ biyen iku ora koyo’ Ulama’ saiki nyebut gelar. Biyen wong kok oleh gelar AL FAQIH iku syarate kudu apal luwih seko 2000 hadist shohih. Yen oleh gelar AL ‘ALIM syarate seperempat Qur’an kudu apal. Nek oleh gelar AL ‘ALLAMAH berarti apal Qur’an. Nek oleh gelar SYEIKH berarti apal SHOHIH BUKHORI MUSLIM sak RIJALUL HADITSE. Tapi yen oleh gelar HADHROTUS SYAIKH berarti KUTUBUS-SITTAH apal sak RIJALUL HADITSe. Luar biasa..... Lha santri² iki terkenal jenenge KOMITE HIJAZ sing dipimpin MBAH WAHAB HASBULLAH sing ikilah akhire dadi cikal bakal berdirinya JAM’IYYAH NAHDHOLTUL ULAMA’ nang Indonesia...

Mulo, monggo piwulange Poro Wali sing wis terbukti hasil iso ngislamno tanah Jowo nganti Nuswantoro kang diterusno dening poro kyai monggo di terusno. Ojo galak-galak yen mulangi lan muruki karo wong, cik ora dadi perkoro. Wulangen ngangggo coro sing biso ditompo mungguh masyarakate supoyo biso di trimo kelawan ati sing lilo legowo...

Coro Allahu Yarham Gus Dur biyen, yen nisbate kepingin gawe Majlis Ta’lim sing dadi panggonan piwulang yo bungkusen jenengne nganggo jeneng Jowo ae utowo jenengno daerahmu supoyo wong-wong ora do pekiwuh yen arep melu melu. Contone saiki ngono koyo pesantren Jombang gene Mbah Hasyim, Pesantren Lirboyo, Pesantren Sarang pesantren trenceng lan liya-liyane. Kecuali yen masyarakat sekitar wis kenal agomo temenan tur seneng karo kyai yo monggo dijenengno nganggo coro Arab... Mulo saiki sampean luwih percoyo karo Ulama’ sing apal Kutubussittah opo sing apal hadist ra sepiro ning wes wani² NGGEGERKE Indonesia..!? Monggo dipun penggalih piyambak njeh...
Pangapunten menawi wonten salah lan khilaf, mugi wonten manfaat lan barokahipun..
Aamiiin...

Sumber
https://www.facebook.com/groups/107958196540144/permalink/301355087200453/

Posting Komentar untuk "NANDUR ISLAM ING TANAH JOWO TEKO QUR’AN - Artikel Bahasa Jawa"